Dijaški in študentski dom Koper
Cankarjeva 5
6000 Koper
                    
turisticne.rezervacije.ddk@gmail.com
                 
RECEPCIJA
Mobitel-recepcija
TAJNIŠTVO
  05 66 26 250
   051 344 989
  05 66 26 260

Organi doma

PREDSTAVNIKI VZGOJNIH SKUPIN (PREDSEDSTVO DOMSKE SKUPNOSTI)

V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Vzgojna skupina
Dijak-predstavnik Domske skupnosti
 1.
Jazbinšek Olga
 
 
 2.
 Frank Tanja 
 

 3.
 Kofol-Stubelj Damijana
 

 
 
 

 

SVET STARŠEV v šol. l. 2016/17

 

DOMSKA SKUPNOST DIJAKOV, ŠTUDENTOV    

 

Predsednik domske skupnosti dijakov:
 
Predstavnik dijakov v svetu doma
Predsednik domske skupnosti študentov:
 
Predstavnik študentov v svetu doma:
 

  

  SVET DOMA

  Predstavniki zaposlenih             

 

Predstavniki staršev

 

Predstavnik Mestne občine Koper 

 
Predstavnica ustanovitelja
 

Predstavnika dijakov 

Predstavnik študentov