Dijaški in študentski dom Koper
Cankarjeva 5
6000 Koper
                    
turisticne.rezervacije.ddk@gmail.com
                 
RECEPCIJA
Mobitel-recepcija
TAJNIŠTVO
  05 66 26 250
   051 344 989
  05 66 26 260

Vpis

VPIS V DIJAŠKI DOM

Učenci in dijaki, ki želijo v naslednjem šolskem letu bivati v dijaškem domu morajo dijaškemu domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom.

 

Rok za oddajo izpolnjene in podpisane prijavnice je do 2. aprila 2019.

 

ROKOVNIK ZA SPREJEM V DIJAŠKI DOM  

21.1.2019

Objava Razpisa za sprejem bodočih dijakov v dijaške domove

15.2.2019 in 16.2.2019

Informativni dnevi v dijaških domovih

do 2.4.2019

Prijavljanje učencev in dijakov za sprejem v dijaški dom

10.4.2019

Objava stanja prijav v dijaške domove

do 21.6.2019

Rok za morebitni prenos prijave za sprejem v drug dijaški dom

2.7.2019

Objava stanja prijav in domov z omejitvijo vpisa

2.7.2019 - 9.7.2019

Obveščanje o sprejemu in vpis* (domovi brez omejitve vpisa)

10.7.2019

Obveščanje o sprejemu (domovi z omejitivjo vpisa)

do 12.7.2019

Vpis sprejetih (domovi z omejitvijo vpisa)

* Prijavljeni kandidati se v dijaški dom vpisujejo istočasno z vpisom v srednjo šolo.

 

Prijavnica je na voljo v dijaškem domu, na spletni strani doma ter na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport RS.

 

Učenci, ki bodo prijavnico pravočasno oddali, bodo v začetku junija 2019 na naslov, podan na prijavnici za sprejem v dijaški dom, prejeli obvestilo z vabilom na vpis z vsemi potrebnimi informacijami. Vpis v dijaški dom bo potekal istočasno z vpisom v srednjo šolo.

 

Subvencija

Vlogo za subvencijo je potrebno poslati sočasno s prijavnico za sprejem v dijaški dom, in sicer do 2. aprila 2019.