Dijaški in študentski dom Koper
Cankarjeva 5
6000 Koper
                    
                 
Recepcija
Recepcija
Tajništvo
  070 555 406
  051 344 989
  070 557 094

Vpis

VPIS V DIJAŠKI DOM

Učenci in dijaki, ki želijo v naslednjem šolskem letu bivati v dijaškem domu morajo dijaškemu domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom.

 

Rok za oddajo izpolnjene in podpisane prijavnice je do 4. aprila 2022.

 

ROKOVNIK ZA SPREJEM V DIJAŠKI DOM  

21.1.2022

Objava Razpisa za sprejem bodočih dijakov v dijaške domove

11.2.2022 in 12.2.2022

Informativni dnevi v dijaških domovih

do 4.4.2022

Prijavljanje učencev in dijakov za sprejem v dijaški dom

11.4.2022

Objava stanja prijav v dijaške domove

do 25.4.2022

Rok za morebitni prenos prijave za sprejem v drug dijaški dom

do 27.5.2022

Objava stanja prijav in domov z omejitvijo vpisa

1.7.2022

Obveščanje o sprejemu in vpis* (domovi brez omejitve vpisa)

4.7. 2022 - 12.7.2022

Obveščanje o sprejemu (domovi z omejitivjo vpisa)

do 13.7.2022

Vpis sprejetih (domovi z omejitvijo vpisa)

* Prijavljeni kandidati se v dijaški dom vpisujejo istočasno z vpisom v srednjo šolo.

 

Prijavnica je na voljo v dijaškem domu, na spletni strani doma ter na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport RS.

 

Učenci, ki bodo prijavnico pravočasno oddali, bodo v začetku junija 2022 na naslov, podan na prijavnici za sprejem v dijaški dom, prejeli obvestilo z vabilom na vpis z vsemi potrebnimi informacijami. Vpis v dijaški dom bo potekal istočasno z vpisom v srednjo šolo.

 

Subvencija

Vlogo za subvencijo je potrebno poslati sočasno s prijavnico za sprejem v dijaški dom, in sicer do 4. aprila 2022.