Dijaški in študentski dom Koper
Cankarjeva 5
6000 Koper
                    
                 
Recepcija
Recepcija
Tajništvo
  070 555 406
  051 344 989
  070 557 094

Subvencija - dijaki

 Ob vpisu v dijaški dom lahko starši zaprosijo za subvencijo v dijaškem domu. Pogoj za upravičenost do subvencije je, da sta v dijaških domovih vsaj dva otroka iz družine. V primeru upravičenosti do subvencije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS krije stroške bivanja praviloma starejšemu otroku oziroma otroku, ki bo prej zaključil šolanje.

 

Vloga za subvencijo se pošlje skupaj s prijavnico za sprejem v dijaški dom.

 

Vloga je dosegljiva spodaj oziroma na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:  http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dijaski_domovi/. Priložen je tudi sklep o sofinanciranju plačil staršev, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot enega otroka. 

 

 

VLOGA ZA SUBVENCIJO - PRILOGA K PRIJAVNICI ZA SPREJEM V DIJAŠKI DOM 

SKLEP O SOFINANCIRANJU PLAČIL STARŠEV 2019