Dijaški in študentski dom Koper
Cankarjeva 5
6000 Koper
                    
                 
Recepcija
Recepcija
Tajništvo
  070 555 406
  051 344 989
  070 557 094

  • Monday, 05 December 2022
    Svet zavoda Dijaškega in študentskega doma Koper – Casa dello studente Capodistria, Cankarjeva ulica 5, Koper - Capodistria razpisuje delovno mesto RAVNATELJA (m/ž)  Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI) Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje...
  • Tuesday, 27 September 2022
    OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV   1. PODATKI O ZAVEZANCU Naziv pravne osebe     DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER - CASA DELLO STUDENTE CAPODISTRIA Naslov                         CANKARJEVA ULICA 5, 6000 KOPER - CAPODISTRIA Matična številka           5050995000    2. PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI Ime in priimek              MOJCA PODOBNIK Delovno mesto            RECEPTOR E-pošta                        MOJCA.DDKOPER@YAHOO.COM Naslov                 ...
  • Thursday, 22 September 2022
  • Thursday, 22 September 2022
  • Monday, 03 January 2022
More in Novice